!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hsb bostadsrättsförening Hagaberg i Linköping

Garage och parkeringsplatser

I föreningen finns 64 garageplatser (varav 4 MC-platser) och 24 parkeringsplatser att hyra på fastigheten.
Hyra/mån (idag): Garage bil 510 kr, MC 250 kr och p-plats 155 kr.

Hyresavtalet följer medlemmen, inte bostadsrätten, och går inte att överlåta vid avyttring av bostadsrätten.

Det finns även en stor avgiftsbelagd parkeringsplats i anslutning till Hagabergs bostadsområde.Det är parkeringsförbud på fastigheten och det övervakas av Securitas. Läs mer...

Ansökan om garage och p-plats

Medlem i föreningen, eller person som förvärvat bostadsrätt i föreningen, och som önskar hyra garage och/eller parkeringsplats anmäler sig till respektive kö.

  • Länk till ansökan GARAGE här... 
  • Länk till ansökan parkeringsplats här... 

(inloggningsuppgifter fås av vicevärden i samband med överlåtelsehanteringen).

För att säkerställa att nya medlemmar ska få tillgång till minst en bilplats (garage eller parkering) tillämpas följande regelverk:

Medlem har rätt till en bilplats (garage eller parkeringsplats) inom sex månader från ansökan.
Medlem ska om möjligt ha rätt till en garageplats inom sex månader från ansökan. (Vi har 68 lägenheter och 60 garageplatser för bilar)

Är efterfrågan större än tillgången placeras sökande i kö efter datum för medlemskap.
En andra bilplats kan erhållas med villkor om avstående från besittningsskydd och tre månaders uppsägningstid när behovet om en första bilplatsplats hos medlemmarna är tillgodosett.

En tredje bilplats kan erhållas med villkor om avstående från besittningsskydd och tre månaders uppsägningstid när behovet om en andra bilplatsplats hos medlemmarna är tillgodosett.
o.s.v.

För att tillgodose detta kommer vid behov bilplatser (utöver den första) att sägas upp efter principen sist in först ut där underlaget är datum för medlemskap.

Uppdaterad 2016-02-11

Utskriftvänlig version