Brf Hagaberg i Linköping
Torsdag 23 Oktober 2014 (v43)
Utskriftvänlig version

Garage och parkeringsplatser

I föreningen finns 62 garageplatser (varav 1 MC-plats) och 24 parkeringsplatser att hyra på fastigheten. Hyresavtalet följer medlemmen, inte bostadsrätten, och går tyvärr inte att överlåta vid avyttring av bostadsrätten.

Det finns även en stor avgiftsbelagd parkeringsplats i anslutning till Hagabergs bostadsområde.

 

Det är parkeringsförbud på fastigheten och det övervakas av Q-park.
Läs mer...

Kö-system

Medlem i föreningen som önskar hyra garage och/eller parkeringsplats anmäler sig till respektive kö. Anmälan lämnas till vicevärden. Som anmälningsdatum räknas det datum anmälan ankommer till vicevärden, dock tidigast tillträdesdatum till bostadsrätt för ny medlem.

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, är de i detta sammanhang att betrakta som en medlem.

Styrelsen har fastställt regler för tilldelning som syftar till att alla medlemmar ska få tillgång till plats i mån av tillgång (utan att någon blir uppsagd från en andra plats).

Plats tilldelas då i följande prioritetsordning

  • Den medlem som är utan aktuell typ av plats (garage eller parkeringsplats) och har stått längst tid i kön.
  • Den medlem som har stått längst tid i kön
  • Medlem som tidigare har en bilplats och tilldelas bilplats från en kö, får återlämna den förstnämnda platsen till kösystemet i det fall det finns medlemmar antecknade på kölista som inte har någon bilplats. (mao byte från p-plats till garage el omvänt)
  • Medlem som avstår från erbjudandet stryks från kölistan.

Exempel: En garageplats blir ledig. Medlemmen Eva o Sven står först i kön till garage, och har sedan tidigare en parkeringsplats. Den enda medlemmen som är utan plats är Lisa. Lisa vill helst ha en garageplats men har tidigare ställt sig i kö till både garage och parkeringsplats.Enligt tilldelningsreglerna ovan erbjuds Eva o Sven den lediga garageplatsen under förutsättning att de lämnar ifrån sig parkeringsplatsen. Lisa får parkeringsplatsen och står kvar i kön för garage.

E-posta webbansvarig | Logga in | Glömt lösenordet?
RSS | Cookies | Sitemap