Hämtar...
MENY

HSB Bostadsrättsförening Hagaberg i Linköping

Hämtar...

Garage och parkeringsplatser

I föreningen finns 62 garageplatser (varav 1 MC-plats) och 24 parkeringsplatser att hyra på fastigheten.

Hyresavtalet följer medlemmen, inte bostadsrätten, och går tyvärr inte att överlåta vid avyttring av bostadsrätten.

Det finns även en stor avgiftsbelagd parkeringsplats i anslutning till Hagabergs bostadsområde.Det är parkeringsförbud på fastigheten och det övervakas av Q-park. Läs mer...

Ansökan om garage och p-plats

Medlem i föreningen som önskar hyra garage och/eller parkeringsplats anmäler sig till respektive kö. Länk till ansökan här... 
(inloggningsuppgifter fås av vicevärden i samband med överlåtelsehanteringen).

Som anmälningsdatum räknas det datum anmälan ankommer, dock tidigast tillträdesdatum till bostadsrätt för ny medlem.

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, är de i detta sammanhang att betrakta som en medlem.

Styrelsen har fastställt regler för tilldelning som syftar till att alla medlemmar ska få tillgång till plats i mån av tillgång (utan att någon blir uppsagd från en andra plats).

Plats tilldelas då i följande prioritetsordning

  • Den medlem som är utan aktuell typ av plats (garage eller parkeringsplats) och har stått längst tid i kön.
  • Den medlem som har stått längst tid i kön
  • Medlem som tidigare har en bilplats och tilldelas bilplats från en kö, får återlämna den förstnämnda platsen till kösystemet i det fall det finns medlemmar antecknade på kölista som inte har någon bilplats. (mao byte från p-plats till garage el omvänt)
  • Medlem som avstår från erbjudandet stryks från kölistan.

Exempel: En garageplats blir ledig. Medlemmen Eva o Sven står först i kön till garage, och har sedan tidigare en parkeringsplats. Den enda medlemmen som är utan plats är Lisa. Lisa vill helst ha en garageplats men har tidigare ställt sig i kö till både garage och parkeringsplats.Enligt tilldelningsreglerna ovan erbjuds Eva o Sven den lediga garageplatsen under förutsättning att de lämnar ifrån sig parkeringsplatsen. Lisa får parkeringsplatsen och står kvar i kön för garage.

Länk till ansökan här... 

Utskriftvänlig version