Hämtar...
MENY

HSB Bostadsrättsförening Hagaberg i Linköping

HSB Bostadsrättsförening Hagaberg i Linköping

Hämtar...

Garage och parkeringsplatser

I föreningen finns 62 garageplatser (varav 1 MC-plats) och 24 parkeringsplatser att hyra på fastigheten.

Hyresavtalet följer medlemmen, inte bostadsrätten, och går tyvärr inte att överlåta vid avyttring av bostadsrätten.

Det finns även en stor avgiftsbelagd parkeringsplats i anslutning till Hagabergs bostadsområde.Det är parkeringsförbud på fastigheten och det övervakas av Securitas. Läs mer...

Ansökan om garage och p-plats

Medlem i föreningen, eller person som förvärvat bostadsrätt i föreningen, och som önskar hyra garage och/eller parkeringsplats anmäler sig till respektive kö. Länk till ansökan här... 
(inloggningsuppgifter fås av vicevärden i samband med överlåtelsehanteringen).

Som anmälningsdatum räknas det datum anmälan ankommer, dock tidigast överlåtelsedatum till bostadsrätten för den som beviljats medlemskap per tillträdesdagen.

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, är de i detta sammanhang att betrakta som en medlem.

Styrelsen har fastställt regler för tilldelning som syftar till att alla medlemmar ska få tillgång till plats i mån av tillgång (utan att någon blir uppsagd från en andra plats).

Plats tilldelas då i följande prioritetsordning

  • Den person som är utan aktuell typ av plats (garage eller parkeringsplats) och har stått längst tid i kön.
  • Den person som har stått längst tid i kön
  • Den som tidigare har en bilplats och tilldelas bilplats från en kö, får återlämna den förstnämnda platsen till kösystemet i det fall det finns person antecknade på kölista som inte har någon bilplats. (mao byte från p-plats till garage el omvänt)
  • Person som avstår från erbjudandet stryks från kölistan.

Exempel: En garageplats blir ledig. Eva o Sven står först i kön till garage, och har sedan tidigare en parkeringsplats. Den enda personen som är utan plats är Lisa. Lisa vill helst ha en garageplats men har tidigare ställt sig i kö till både garage och parkeringsplats.Enligt tilldelningsreglerna ovan erbjuds Eva o Sven den lediga garageplatsen under förutsättning att de lämnar ifrån sig parkeringsplatsen. Lisa får parkeringsplatsen och står kvar i kön för garage.

Länk till ansökan här... 

Uppdaterad 2015-01-11

Utskriftvänlig version